Σταυρόλεξο
Έλεγχος
Παροιμία
Το λακωνιζείν εστί φιλοσοφείν.
Ντοκιμαντέρ
► Πατήστε για προβολή
Ελντοράντο – Ο αγώνας για τις Σκουριές
Τοιχογραφία
Lifestyle σε χάπια έχετε;
Ευ Ζήν
Αποφεύγουμε τα έτοιμα παρασκευασμένα
αλλά και κατεψυγμένα τρόφιμα.

Javascript απενεργοποιημένη


Πρέπει να ενεργοποιείστε την javascript και να πατήστε Επαναφόρτωση (Reload) για να δείτε την σελίδα !


Αρχαία συγγράμματα με μετάφραση
Αισχίνης - Κατα Κτησιφώντος


-

Συγγραφέας : Αισχίνης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 30
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Κτησιφῶντος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αισχύλος - Αγαμέμων


Η τραγωδία του Αισχύλου - Αγαμέμνωνας

Συγγραφέας : Αισχύλος
Εκδότης : Ι.Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 46
Έτος : 1911
Αρχ. Ονομασία : Ἀγαμέμνων
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αισχύλος - Επτά επι Θήβας


Η τραγωδία του Αισχύλου - Επτά επι Θήβας

Συγγραφέας : Αισχύλος
Εκδότης : Ι.Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 27
Έτος : 1911
Αρχ. Ονομασία : Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αισχύλος - Επτά επι Θήβας


Η τραγωδία του Αισχύλου - Επτά επι Θήβας

Συγγραφέας : Αισχύλος
Εκδότης : Ι.Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας
Μορφή Αρχείου : html

Αισχύλος - Ευμενίδες


Η τραγωδία του Αισχύλου - Ευμενίδες

Συγγραφέας : Αισχύλος
Εκδότης : Ι.Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 31
Έτος : 1911
Αρχ. Ονομασία : Εὐμενίδες
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αισχύλος - Ικέτιδες


Η τραγωδία του Αισχύλου - Ικέτιδες

Συγγραφέας : Αισχύλος
Εκδότης : Ι.Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 29
Έτος : 1930
Αρχ. Ονομασία : Ἱκέτιδες
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αισχύλος - Πέρσες


Η τραγωδία του Αισχύλου - Πέρσες

Συγγραφέας : Αισχύλος
Εκδότης : Ι.Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 35
Έτος : 1930
Αρχ. Ονομασία : Πέρσαι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αισχύλος - Προμηθέας Δεσμώτης


Η τραγωδία του Αισχύλου - Προμηθέας Δεσμώτης

Συγγραφέας : Αισχύλος
Εκδότης : Ι.Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 26
Έτος : 1930
Αρχ. Ονομασία : Προμηθεὺς δεσμώτης
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αισχύλος - Προμηθέας Δεσμώτης


Η τραγωδία του Αισχύλου - Προμηθέας Δεσμώτης

Συγγραφέας : Αισχύλος
Εκδότης : Ι.Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Προμηθεὺς δεσμώτης
Μορφή Αρχείου : html

Αισχύλος - Χοηφόρες


Η τραγωδία του Αισχύλου - Χοηφόρες

Συγγραφέας : Αισχύλος
Εκδότης : Ι.Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 33
Έτος : 1911
Αρχ. Ονομασία : Χοηφόροι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αίσωπος - Μύθοι


Οι μύθοι του Αισώπου

Συγγραφέας : Αίσωπος
Εκδότης : Ιωάννης Μ. Κωνσταντάκος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 72
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Μῦθοι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αντισθένης - Αίαντας ή Αίαντα λόγος


-

Συγγραφέας : Αντισθένης
Εκδότης : Ν.Μ. Σκουτερόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 1
Έτος : 1998
Αρχ. Ονομασία : Αἴας ἢ Αἴαντος λόγος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αντισθένης - Οδυσσέας ή Οδυσσέα λόγος


-

Συγγραφέας : Αντισθένης
Εκδότης : Ν.Μ. Σκουτερόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 1
Έτος : 1998
Αρχ. Ονομασία : Ὀδυσσεὺς ἢ Ὀδυσσέως λόγος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αντίφων Ρήτωρ - Φαρμακείας κατά της μητριάς


-

Συγγραφέας : Αντίφων Ρήτωρ
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 4
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυιᾶς
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αριστοτέλης - Ηθικά Νικομάχεια


-

Συγγραφέας : Αριστοτέλης
Εκδότης : William David Ross
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Αγγλικά
Σελίδες : -
Έτος : 1908
Αρχ. Ονομασία : Ἠθικὰ Νικομάχεια
Μορφή Αρχείου : html

Αριστοτέλης - Ηθικά Νικομάχεια


-

Συγγραφέας : Αριστοτέλης
Εκδότης : Δημήτριος Λυπουρλής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 122
Έτος : 2006
Αρχ. Ονομασία : Ἠθικὰ Νικομάχεια
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αριστοτέλης - Μικρά Φυσικά


-

Συγγραφέας : Αριστοτέλης
Εκδότης : Π. Γρατσιάτος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1912
Αρχ. Ονομασία : Μικρά Φυσικά
Μορφή Αρχείου : html

Αριστοτέλης - Περι Ψυχής


-

Συγγραφέας : Αριστοτέλης
Εκδότης : Π. Γρατσιάτος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1911
Αρχ. Ονομασία : Περὶ Ψυχῆς
Μορφή Αρχείου : html

Αριστοτέλης - Ποιητική


-

Συγγραφέας : Αριστοτέλης
Εκδότης : Δημήτριος Λυπουρλής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 22
Έτος : 2008
Αρχ. Ονομασία : Ποιητική
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αριστοτέλης - Ρητορική


-

Συγγραφέας : Αριστοτέλης
Εκδότης : Δημήτριος Λυπουρλής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 95
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Ρητορική
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αριστοφάνης - Βάτραχοι


Η κομωδία του Αριστοφάνη - Βάτραχοι

Συγγραφέας : Αριστοφάνης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 42
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Βάτραχοι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αριστοφάνης - Ειρήνη


Η κομωδία του Αριστοφάνη - Ειρήνη

Συγγραφέας : Αριστοφάνης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 35
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Εἰρήνη
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αριστοφάνης - Εκκλησιάζουσες


Η κομωδία του Αριστοφάνη - Εκκλησιάζουσες

Συγγραφέας : Αριστοφάνης
Εκδότης : Κώστας Βάρναλης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 31
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἐκκλησιάζουσαι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αριστοφάνης - Ιππείς


Η κομωδία του Αριστοφάνη - Ιππείς

Συγγραφέας : Αριστοφάνης
Εκδότης : Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 33
Έτος : 2005
Αρχ. Ονομασία : Ἱππεῖς
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αριστοφάνης - Λυσιστράτη


Η κομωδία του Αριστοφάνη - Λυσιστράτη

Συγγραφέας : Αριστοφάνης
Εκδότης : Πολύβιος Δημητρακόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1910
Αρχ. Ονομασία : Λυσιστράτη
Μορφή Αρχείου : html

Αριστοφάνης - Λυσιστράτη


Η κομωδία του Αριστοφάνη - Λυσιστράτη

Συγγραφέας : Αριστοφάνης
Εκδότης : Κώστας Βάρναλης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 32
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Λυσιστράτη
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αρριανός - Αλεξάνδρου Ανάβαση


-

Συγγραφέας : Αρριανός
Εκδότης : Θεόδωρος Χ. Σαρικάκης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 166
Έτος : 1986
Αρχ. Ονομασία : Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Αρχίλοχος - Ποιήματα και Θρύψαλλα


-

Συγγραφέας : Αρχίλοχος
Εκδότης : Γ. Μπλάνας
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1999
Αρχ. Ονομασία : Ποιήματα και Θρύψαλλα
Μορφή Αρχείου : html

Βακχυλίδης - Αποσπάσματα


-

Συγγραφέας : Βακχυλίδης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 1
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Αποσπάσματα
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Βακχυλίδης - Διθύραμβοι


-

Συγγραφέας : Βακχυλίδης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Διθύραμβοι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Βακχυλίδης - Επίνικοι


-

Συγγραφέας : Βακχυλίδης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 15
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Επίνικοι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Βίων - Αποσπάσματα


-

Συγγραφέας : Βίων
Εκδότης : Σίμος Μενάρδος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 2
Έτος : 1924
Αρχ. Ονομασία : Αποσπάσματα
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Βίων - Επιτάφιος Αδώνιδος


-

Συγγραφέας : Βίων
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 3
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Ἐπιτάφιος Ἀδώνιδος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Γοργίας - Ελένης εγκώμιον


-

Συγγραφέας : Γοργίας
Εκδότης : Παύλος Καλλιγάς
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1991
Αρχ. Ονομασία : Ἑλένης ἐγκώμιον
Μορφή Αρχείου : html

Γοργίας - Ελένης εγκώμιον


-

Συγγραφέας : Γοργίας
Εκδότης : Παύλος Καλλιγάς
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 3
Έτος : 1991
Αρχ. Ονομασία : Ἑλένης ἐγκώμιον
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Γοργίας - Υπέρ Παλαμήδη απολογία


-

Συγγραφέας : Γοργίας
Εκδότης : Παύλος Καλλιγάς
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 1991
Αρχ. Ονομασία : Ὑπὲρ Παλαμήδους ἀπολογία
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Κατά Μειδίου (21)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 31
Έτος : 1989
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Μειδίου
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Κατά Φιλίππου α΄ (4)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 8
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Φιλίππου α΄
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Κατά Φιλίππου β΄ (6)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 2003
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Φιλίππου β΄
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Κατά Φιλίππου γ΄ (9)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 10
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Φιλίππου γ΄
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Κατά Φιλίππου δ΄ (10)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 7
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Φιλίππου δ΄
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Ολυνθιακοί


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Νικ. Σ. Γκινόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1911
Αρχ. Ονομασία : Ὀλυνθιακοί
Μορφή Αρχείου : html

Δημοσθένης - Ολυνθιακός α΄ (1)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 1998
Αρχ. Ονομασία : Ὀλυνθιακὸς α΄
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Ολυνθιακός β΄ (2)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 6
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Ὀλυνθιακὸς β΄
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Ολυνθιακός γ΄ (3)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 6
Έτος : 1998
Αρχ. Ονομασία : Ὀλυνθιακὸς γ΄
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Περί Αλοννήσου (7)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 6
Έτος : 2003
Αρχ. Ονομασία : Περὶ Ἁλοννήσου
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Περί συντάξεως (13)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Περὶ συντάξεως
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Περί της Ειρήνης (5)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 4
Έτος : 2003
Αρχ. Ονομασία : Περὶ τῆς εἰρήνης
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Περί του στεφάνου (18)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 45
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Περὶ τοῦ στεφάνου
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Περί των εν Χερρονήσῳ (8)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 10
Έτος : 2003
Αρχ. Ονομασία : Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Περί των προς Αλέξανδρο συνθηκών (17)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Περί των συμμοριών (14)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 7
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Περὶ τῶν συμμοριῶν
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Πρός την επιστολή (11)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 4
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Πρὸς τὴν ἐπστολήν
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Υπέρ Μεγαλοπολιτών (16)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 8
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτών
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας (15)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 9
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Δημοσθένης - Φιλίιππου επιστολή (12)


-

Συγγραφέας : Δημοσθένης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Φιλίππου ἐπιστολή
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Διογένης Λαέρτιος - Βίοι Φιλοσόφων


-

Συγγραφέας : Διογένης Λαέρτιος
Εκδότης : Δημήτριος Λυπουρλής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 26
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Βίοι Φιλοσόφων
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Επίκτητος - Εγχειρίδιο


-

Συγγραφέας : Επίκτητος
Εκδότης : Αρ. Καμπάνης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ἐγχειρίδιον
Μορφή Αρχείου : html

Ευριπίδης - Άλκηστη


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Άλκηστη

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 23
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Ἄλκηστις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Ανδρομάχη


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Ανδρομάχη

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Γιώργος Γεραλής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 29
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἀνδρομάχη
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Βάκχες


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Βάκχες

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Παντελής Πρεβελάκης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Βάκχαι
Μορφή Αρχείου : html

Ευριπίδης - Βάκχες


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Βάκχες

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 32
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Βάκχαι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Εκάβη


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Εκάβη

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Γιώργος Γεραλής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 31
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἑκάβη
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Ελένη


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Ελένη

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Τάσος Ρούσσος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 41
Έτος : 2006
Αρχ. Ονομασία : Ἑλένη
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Ιφιγένεια η εν Αυλίδι

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 36
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Ηλέκτρα


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Ηλέκτρα

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Τάσος Ρούσσος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 33
Έτος : 1988
Αρχ. Ονομασία : Ἡλέκτρα
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Ηρακλείδες


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Ηρακλείδες

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Κώστας Βάρναλης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 28
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἡρακλεῖδαι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Ηρακλής Μαινόμενος


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Ηρακλής Μαινόμενος

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Κώστας Βάρναλης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 36
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἡρακλῆς Μαινόμενος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Ιππόλυτος


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Ιππόλυτος

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Κώστας Βάρναλης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 34
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἱππόλυτος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Ιφιγένεια η εν Ταύροις


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Ιφιγένεια η εν Ταύροις

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 34
Έτος : 1979
Αρχ. Ονομασία : Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Ιφιγένεια η εν Ταύροις


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Ιφιγένεια η εν Ταύροις

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1991
Αρχ. Ονομασία : Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις
Μορφή Αρχείου : html

Ευριπίδης - Κύκλωψ


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Κύκλωψ

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Β. Λιαπή
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 21
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Κύκλωψ
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Μήδεια


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Μήδεια

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 30
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Μήδεια
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ευριπίδης - Μήδεια


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Μήδεια

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Παντελής Πρεβελάκης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1956
Αρχ. Ονομασία : Μήδεια
Μορφή Αρχείου : html

Ευριπίδης - Τρωάδες


Η τραγωδία του Ευριπίδη - Τρωάδες

Συγγραφέας : Ευριπίδης
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 26
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Τρῳάδες
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ηράκλειτος (Αποσπάσματα)


Αποσπάσματα απο συγγράμματα του Ηράκλειτου

Συγγραφέας : Ηράκλειτος
Εκδότης : Πόλυς Γκίκα
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ἡράκλειτος
Μορφή Αρχείου : html

Ηρόδοτος - Ιστορία


-

Συγγραφέας : Ηρόδοτος
Εκδότης : -
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 235
Έτος : 1964 - 1995
Αρχ. Ονομασία : Ἱστορίαι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ηρώνδας - Μιμίαμβοι


-

Συγγραφέας : Ηρώνδας
Εκδότης : -
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 13
Έτος : 1981 - 2002
Αρχ. Ονομασία : Μιμίαμβοι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ησίοδος - Ασπίς Ηρακλέους


-

Συγγραφέας : Ησίοδος
Εκδότης : Σταύρος Γκιργκένης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 18
Έτος : 2001
Αρχ. Ονομασία : Ἀσπὶς Ἡρακλέους
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ησίοδος - Έργα και Ημέραι


-

Συγγραφέας : Ησίοδος
Εκδότης : Σταύρος Γκιργκένης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 29
Έτος : 2001
Αρχ. Ονομασία : Ἔργα καὶ Ἡμέραι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ησίοδος - Θεογονία


-

Συγγραφέας : Ησίοδος
Εκδότης : Σταύρος Γκιργκένης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 20
Έτος : 2001
Αρχ. Ονομασία : Θεογονία
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Θεόκριτος - Ειδύλλια


-

Συγγραφέας : Θεόκριτος
Εκδότης : Ι. Πολέμης - Θ. Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 57
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Εἰδύλλια
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Θεόφραστος - Χαρακτήρες


-

Συγγραφέας : Θεόφραστος
Εκδότης : Εμμανουήλ Δαυΐδ
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1940
Αρχ. Ονομασία : Χαρακτῆρες
Μορφή Αρχείου : html

Θεόφραστος - Χαρακτήρες


-

Συγγραφέας : Θεόφραστος
Εκδότης : Σταύρος Γκιργκένης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 31
Έτος : 2008
Αρχ. Ονομασία : Χαρακτῆρες
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Θεόκριτος - Ειδύλλια


-

Συγγραφέας : Θεόκριτος
Εκδότης : -
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Εἰδύλλια
Μορφή Αρχείου : html

Θουκυδίδη - Ιστορία


-

Συγγραφέας : Θουκυδίδης
Εκδότης : Ελ. Βενιζέλου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ἱστορίαι
Μορφή Αρχείου : html

Θουκυδίδη - Ιστορία


-

Συγγραφέας : Θουκυδίδης
Εκδότης : Άγγελος Σ. Βλάχος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 282
Έτος : 2008
Αρχ. Ονομασία : Ἱστορίαι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ισοκράτης - Αρεοπαγιτικός


-

Συγγραφέας : Ισοκράτης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε Μαλαθούνη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 11
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Ἀρεοπαγιτικός
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ισοκράτης - Ελένης εγκώμιον


-

Συγγραφέας : Ισοκράτης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε Μαλαθούνη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 8
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Ἑλένης ἐγκώμιον
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ισοκράτης - Επιστολή προς Φίλιππον


-

Συγγραφέας : Ισοκράτης
Εκδότης : Βασίλειος Η. Τσακατίκας
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 1981
Αρχ. Ονομασία : Ἐπιστολὴ πρὸς Φίλιππον
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ισοκράτης - Παναθηναϊκός


-

Συγγραφέας : Ισοκράτης
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε Μαλαθούνη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 26
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Παναθηναϊκός
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ισοκράτης - Πανηγυρικός


-

Συγγραφέας : Ισοκράτης
Εκδότης : Στέλλα Μπαζάκου - Μαραγκουδάκη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 21
Έτος : 1967
Αρχ. Ονομασία : Πανηγυρικός
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ισοκράτης - Φίλιππος


-

Συγγραφέας : Ισοκράτης
Εκδότης : Στέλλα Μπαζάκου - Μαραγκουδάκη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 21
Έτος : 1967
Αρχ. Ονομασία : Φίλιππος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Καλλίμαχος - Ύμνοι


-

Συγγραφέας : Καλλίμαχος
Εκδότης : Θανάσης Παπαθανασόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 22
Έτος : 1996
Αρχ. Ονομασία : Ὕμνοι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λόγγος - Το κατά Δάφνη και Χλόη


-

Συγγραφέας : Λόγγος
Εκδότης : Ρόδης Ρούφος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 48
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Τὰ κατὰ Δάφνιν καὶ Χλόην
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Αλέξανδρος ή Ψευδομάντις


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Ι. Κονδυλάκη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδομάντις
Μορφή Αρχείου : html

Λουκιανός - Αλιεύς ή Αναβιούντες


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Δημήτρης Α. Χρηστίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 16
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Ἁλιεὺς ἢ Ἀναβιοῦντες
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Βίων πράσις


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Δημήτρης Α. Χρηστίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 11
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Βίων πρᾶσις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Δίς κατηγορούμενος


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Μ.Δ. Στασινόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 14
Έτος : 1989
Αρχ. Ονομασία : Δὶς κατηγορούμενος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Δραπέται


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Δημήτρης Α. Χρηστίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 10
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Δραπέται
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Κατάπλους ή Τύραννος


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Δημήτρης Α. Χρηστίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 13
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Κατάπλους ἢ Τύραννος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Μένιππος ή Νεκρομαντεία


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Δημήτρης Α. Χρηστίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 9
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Μένιππος ἢ Νεκρομαντεία
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Νεκρικοί διάλογοι


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : -
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 24
Έτος : 1932 - 2002
Αρχ. Ονομασία : Νεκρικοὶ Διάλογοι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Περί Ορχήσεως


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Ι. Κονδυλάκη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Περί Ορχήσεως
Μορφή Αρχείου : html

Λουκιανός - Περί πένθους


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Δημήτρης Α. Χρηστίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Περὶ πένθους
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Πώς δεί ιστορίαν συγγράφειν


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Ι. Κονδυλάκη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1997
Αρχ. Ονομασία : Πώς δεί ιστορίαν συγγράφειν
Μορφή Αρχείου : html

Λουκιανός - Συμπόσιο ή Λαπίθαι


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Δημήτρης Α. Χρηστίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 12
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Συμπόσιον ἢ Λαπίθαι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Τίμων ή Μισάνθρωπος


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Ερμιόνη Η. Ηλιάδου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 19
Έτος : 1977
Αρχ. Ονομασία : Τίμων ἢ Μισάνθρωπος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λουκιανός - Χάρων ή Επισκοπούντες


-

Συγγραφέας : Λουκιανός
Εκδότης : Δημήτρης Α. Χρηστίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 11
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λυσίας - Κατά Διογείτονος (32)


-

Συγγραφέας : Λυσίας
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Διογείτονος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λυσίας - Κατά Ερατοσθένους (12)


-

Συγγραφέας : Λυσίας
Εκδότης : Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 13
Έτος : 1977
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Ἐρατοσθένους
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λυσίας - Κατά Θεομνήστου (10)


-

Συγγραφέας : Λυσίας
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 6
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Θεομνήστου
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λυσίας - Κατά Νικομάχου (30)


-

Συγγραφέας : Λυσίας
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 7
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ Νικομάχου
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λυσίας - Κατά των σιτοπωλών (22)


-

Συγγραφέας : Λυσίας
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 6
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λυσίας - Περί του σηκού απολογία (7)


-

Συγγραφέας : Λυσίας
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 7
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λυσίας - Υπέρ Μαντιθέου (16)


-

Συγγραφέας : Λυσίας
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ὑπὲρ Μαντιθέου
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λυσίας - Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου (1)


-

Συγγραφέας : Λυσίας
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 7
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Λυσίας - Υπέρ του αδυνάτου (24)


-

Συγγραφέας : Λυσίας
Εκδότης : Θ.Κ. Στεφανόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου (24)
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Μένανδρος - Ο Δύσκολος ή ο Μισάνθρωπος


-

Συγγραφέας : Μένανδρος
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 30
Έτος : 1915
Αρχ. Ονομασία : Δύσκολος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Μένανδρος - Σαμία


-

Συγγραφέας : Μένανδρος
Εκδότης : Χριστίνα Β. Δεδούση
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 22
Έτος : 2006
Αρχ. Ονομασία : Σαμία
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Μόσχος - Αποσπάσματα


-

Συγγραφέας : Μόσχος
Εκδότης : Σίμος Μενάρδος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 2
Έτος : 1924
Αρχ. Ονομασία : Αποσπάσματα
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Μόσχος - Έρως δραπέτης


-

Συγγραφέας : Μόσχος
Εκδότης : Σίμος Μενάρδος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 1
Έτος : 1924
Αρχ. Ονομασία : Ἔρως δραπέτης
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Μόσχος - Ευρώπη


-

Συγγραφέας : Μόσχος
Εκδότης : Θρασύβουλος Σταύρου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 5
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Εὐρώπη
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Μουσαίος - Το καθ` Ηρώ και Λέανδρον


-

Συγγραφέας : Μουσαίος
Εκδότης : Σίμος Μενάρδος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 10
Έτος : 1924
Αρχ. Ονομασία : Τὰ καθ` Ἡρὼ καὶ Λέανδρον
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ξενοφών - Ελληνικά


-

Συγγραφέας : Ξενοφών
Εκδότης : Ρόδης Ρούφος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 98
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Ἑλληνικά
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ξενοφών - Κύρου Ανάβασις


-

Συγγραφέας : Ξενοφών
Εκδότης : H. G. Dakyns
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Αγγλικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Κύρου Ἀνάβασις
Μορφή Αρχείου : html

Ξενοφών - Κύρου Ανάβασις


-

Συγγραφέας : Ξενοφών
Εκδότης : Γεώργιος Δ. Ζευγώλης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 94
Έτος : 1981
Αρχ. Ονομασία : Κύρου Ἀνάβασις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ξενοφών - Οικονομικός


-

Συγγραφέας : Ξενοφών
Εκδότης : Έφη Δημητριάδου-Τουφεξή
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 44
Έτος : 2007
Αρχ. Ονομασία : Οἰκονομικός
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ξενοφών - Συμπόσιο


-

Συγγραφέας : Ξενοφών
Εκδότης : H. G. Dakyns
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Αγγλικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Συμπόσιον
Μορφή Αρχείου : html

Όμηρος - Ιλιάδα


-

Συγγραφέας : Όμηρος
Εκδότης : Ιάκωβος Πολυλάς
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 229
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἰλιάς
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Όμηρος - Οδύσσεια


-

Συγγραφέας : Όμηρος
Εκδότης : Δ. Ν. Μαρωνίτης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 187
Έτος : 2006
Αρχ. Ονομασία : Ὀδύσσεια
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Όμηρος - Οδύσσεια


-

Συγγραφέας : Όμηρος
Εκδότης : Αργύρη Εφταλιώτη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ὀδύσσεια
Μορφή Αρχείου : html

Πίνδαρος - Ισθμιονίκαις


-

Συγγραφέας : Πίνδαρος
Εκδότης : Ιωάννης Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 4
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἰσθμιονίκαις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πίνδαρος - Νεμεονίκαις


-

Συγγραφέας : Πίνδαρος
Εκδότης : Ιωάννης Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 13
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Νεμεονίκαις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πίνδαρος - Ολυμπιονίκαις


-

Συγγραφέας : Πίνδαρος
Εκδότης : Ιωάννης Οικονομίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 45
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Ὀλυμπιονίκαις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πίνδαρος - Πυθιονίκαις


-

Συγγραφέας : Πίνδαρος
Εκδότης : Γιάννης Οικονομίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 54
Έτος : 2000
Αρχ. Ονομασία : Πυθιονίκαις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλάτων - Απολογία Σωκράτους


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Παύλος Νιρβάνας
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 18
Έτος : 1923
Αρχ. Ονομασία : Ἀπολογία Σωκράτους
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλάτων - Ευθύφρων


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Αλέξανδρος Μωραϊτίδης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Εὐθύφρων
Μορφή Αρχείου : html

Πλάτων - Η έβδομη επιστολή


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : J. Harward
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Αγγλικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ἡ Ἑβδόμη Ἐπιστολὴ
Μορφή Αρχείου : html

Πλάτων - Ιππίας μείζων


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Χρήστος Καρούζος, Ι. Θ. Κακριδής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 21
Έτος : 1973
Αρχ. Ονομασία : Ἵππίας μείζων
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλάτων - Ίων


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Ν. Μ Σκουτερόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 9
Έτος : 2002
Αρχ. Ονομασία : Ἴων
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλάτων - Κρίτων


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Βασίλης Τόγιας
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 10
Έτος : 1977
Αρχ. Ονομασία : Κρίτων
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλάτων - Λύσις


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Ν. Μ Σκουτερόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 14
Έτος : 1981
Αρχ. Ονομασία : Λύσις
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλάτων - Μενέξενος


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Ν. Κορκοφίγκας
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 10
Έτος : 1951
Αρχ. Ονομασία : Μενέξενος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλάτων - Πολιτεία


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Ιωάννης Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 135
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Πολιτεία
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλάτων - Πρωταγόρας


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Ηλίας Σπυρόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 36
Έτος : 2009
Αρχ. Ονομασία : Πρωταγόρας
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλάτων - Συμπόσιο


-

Συγγραφέας : Πλάτωνας
Εκδότης : Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 35
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Συμπόσιον
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλούταρχος - Αλέξανδρος


-

Συγγραφέας : Πλούταρχος
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος, Ζ.Ε. Μαλαθούνη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 42
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Ἀλέξανδρος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλούταρχος - Θεμιστοκλής


-

Συγγραφέας : Πλούταρχος
Εκδότης : Μιχ. Χ. Οικονόμου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 24
Έτος : 1965
Αρχ. Ονομασία : Θεμιστοκλῆς
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλούταρχος - Νικίας


-

Συγγραφέας : Πλούταρχος
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος, Ζ.Ε. Μαλαθούνη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 21
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Νικίας
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλούταρχος - Περικλής


-

Συγγραφέας : Πλούταρχος
Εκδότης : Μιχ. Χ. Οικονόμου
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 25
Έτος : 1965
Αρχ. Ονομασία : Περικλῆς
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλούταρχος - Σόλων


-

Συγγραφέας : Πλούταρχος
Εκδότης : Α.Ι. Γιαγκόπουλος, Ζ.Ε. Μαλαθούνη
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 25
Έτος : 2012
Αρχ. Ονομασία : Σόλων
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλούταρχος - Των επτά σοφών συμπόσιο (Ηθικά)


-

Συγγραφέας : Πλούταρχος
Εκδότης : Εμμανουήλ Δαυΐδ
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : -
Έτος : 1936
Αρχ. Ονομασία : Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συμπόσιον
Μορφή Αρχείου : html

Πλούταρχος - Των επτά σοφών συμπόσιο (Ηθικά)


-

Συγγραφέας : Πλούταρχος
Εκδότης : Δημήτριος Λυπουρλής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 25
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συμπόσιον
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Πλούταρχος - Των επτά σοφών συμπόσιον (Ηθικά 146b - 164d)


-

Συγγραφέας : Πλούταρχος
Εκδότης : Δημήτριος Λυπουρλής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 25
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συμπόσιον
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Ρουφίνος - Ερωτικά επιγράμματα


38 μικρά ελεγεία του πέμπτου βιβλίου της Παλατινής Ανθολογίας - Ερωτικά Επιγράμματα

Συγγραφέας : Ρουφίνος
Εκδότης : Διάφοροι
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά, Αγγλικά
Σελίδες : -
Έτος : -
Αρχ. Ονομασία : Ερωτικά Επιγράμματα
Μορφή Αρχείου : html

Σοφοκλής - Αίας


-

Συγγραφέας : Σοφοκλής
Εκδότης : -
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 36
Έτος : 1904 - 2015
Αρχ. Ονομασία : Αἴας
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Σοφοκλής - Αντιγόνη


-

Συγγραφέας : Σοφοκλής
Εκδότης : -
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 38
Έτος : 1904 - 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἀντιγόνη
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Σοφοκλής - Ηλέκτρα


-

Συγγραφέας : Σοφοκλής
Εκδότης : Ιωάννης Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 39
Έτος : 1936 - 2015
Αρχ. Ονομασία : Ἠλέκτρα
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Σοφοκλής - Οιδίπους Τύραννος


-

Συγγραφέας : Σοφοκλής
Εκδότης : -
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 39
Έτος : 1936 - 2015
Αρχ. Ονομασία : Οἰδίπους Τύραννος
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Σοφοκλής - Οιδίπους επί Κολωνώ


-

Συγγραφέας : Σοφοκλής
Εκδότης : -
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 38
Έτος : 1911 - 2015
Αρχ. Ονομασία : Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Σοφοκλής - Τραχίναι


-

Συγγραφέας : Σοφοκλής
Εκδότης : Ιωάννης Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 30
Έτος : 2015
Αρχ. Ονομασία : Τραχίνιαι
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Σοφοκλής - Φιλοκτήτης


-

Συγγραφέας : Σοφοκλής
Εκδότης : Ιωάννης Ν. Γρυπάρης
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 37
Έτος : 1937 - 2015
Αρχ. Ονομασία : Φιλοκτήτης
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Στοβαίος - Ανθολόγιο


-

Συγγραφέας : Στοβαίος
Εκδότης : Δημήτριος Λυπουρλής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 8
Έτος : 2004
Αρχ. Ονομασία : Ἀνθολόγιον
Μορφή Αρχείου : Διαδίκτυο

Φερεκύδης - Θεογονία


Το παρών βιβλίο περιέχει την μετάφραση μαζί με τα αρχαία αποσπάσματα και αναφορές του Φερεκύδη μέσω τρίτων συγγραφέων αλλά και την Θεογονία του όπως διαμορφώνεται μέσω αυτών. Περιέχει και τις δυο μεταφράσεις απο αρχαία Ελληνικά και Λατινικά στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Συγγραφέας : Διάφοροι
Εκδότης : Β. Καζιλτζής
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά, Αγγλικά
Σελίδες : -
Έτος : 2020
Αρχ. Ονομασία : Φερεκύδης - Θεογονία
Μορφή Αρχείου : pdf

Ψευδο-Όμηρος - Βατραχομυομαχία


-

Συγγραφέας : Ψευδο-Όμηρος
Εκδότης : Νικόλαος Κοτσελίδης, Ιωάννης Βηλαράς
Γλώσσα : Αρχαία Ελληνικά
Μετάφραση : Ελληνικά
Σελίδες : 9
Έτος : 1927 - 1978
Αρχ. Ονομασία : Βατραχομυομαχία
Μορφή Αρχείου : ΔιαδίκτυοΔεν υπάρχουν υποεπιλογές στην παρούσα σελίδα.
Επιλέξτε κεντρική επιλογή απο την αριστερή σημαία.
Ζώδια
Παρθένος
Ατάκα μετά το σεξ :
Πρέπει να πλύνω τα σεντόνια...
Άμα έχεις παλαμάρι
Βιβλίο
► Πατήστε για ανάγνωση
Θεογονία – Ησίοδος
Στοιχάκι
Διάφορα
Οι άντρες ήταν κάποτε,
χαρτί πολυτελείας,
μα τώρα πιά κατάντησαν,
κωλόχαρτο υγείας.
Σοφά Λόγια
Παΐσιος
Τον σεβασμό τον εμπνέεις, δεν τον επιβάλεις.
Ανέκδοτο
Πώς λέγεται
Πώς λέγεται η Ιαπωνέζα πουτάνα;
Να–μουνάκι Για–γαμήσι.
Διατροφή
Πρόσθετα τροφίμων
Ε412 – Πολύ Επικίνδυνο
Κόμμι γκουάρ