Κρεμάλα

Your browser does not support html5 canvas !

Σατυρική Παροιμία
Ένα σκόρδο την ημέρα τον καθένα κάνει πέρα.
Διατροφή
Πρόσθετα τροφίμων
Ε330 – Καρκινογόνο
Κιτρικό οξύ
Ντοκιμαντέρ
► Πατήστε για προβολή
Οι σπόροι του Θανάτου
Σε θέλει το πουλάκι μου
Ευ Ζήν
Αν καταναλώνουμε κρέατα προσέχουμε να είναι
μή-επεξεργασμένα, μή-μεταλλαγμένα
και κατά προτίμηση ελευθέρας βοσκής.
Βιβλίο
► Πατήστε για ανάγνωση
Ομήρου Οδύσσεια
Στοιχάκι
Διάφορα
Η ζωή είναι ένα αγγούρι.
Άλλος το τρώει και δροσίζεται
και άλλος το τρώει και ζορίζεται.
Τοιχογραφία
Τα κράτη συνεργάζονται, ο λαός πεθαίνει.

Javascript απενεργοποιημένη


Πρέπει να ενεργοποιείστε την javascript και να πατήστε Επαναφόρτωση (Reload) για να δείτε την σελίδα !

Ε – Ονομαστική λίσταΕ100
Ακίνδυνο


Ε1000
Άγνωστο


Ε1001
Άγνωστο


Ε101
Ακίνδυνο


Ε101a
Άγνωστο


Ε102
Πολύ Επικίνδυνο


Ε103
Πολύ Επικίνδυνο


Ε104
Επικίνδυνο


Ε105
Πολύ Επικίνδυνο


Ε106
Άγνωστο


Ε107
Άγνωστο


Ε110
Επικίνδυνο


Ε1100
Άγνωστο


Ε1101
Άγνωστο


Ε1102
Άγνωστο


Ε1103
Άγνωστο


Ε1104
Άγνωστο


Ε1105
Άγνωστο


Ε111
Πολύ Επικίνδυνο


Ε120
Επικίνδυνο


Ε1200
Άγνωστο


Ε1201
Άγνωστο


Ε1202
Άγνωστο


Ε1203
Άγνωστο


Ε1204
Άγνωστο


Ε121
Πολύ Επικίνδυνο


Ε122
Επικίνδυνο


Ε123
Πολύ Επικίνδυνο


Ε124
Πολύ Επικίνδυνο


Ε125
Πολύ Επικίνδυνο


Ε126
Πολύ Επικίνδυνο


Ε127
Επικίνδυνο


Ε128
Επικίνδυνο


Ε129
Επικίνδυνο


Ε130
Πολύ Επικίνδυνο


Ε131
Καρκινογόνο


Ε132
Επικίνδυνο


Ε133
Πολύ Επικίνδυνο


Ε140
Ακίνδυνο


Ε1400
Άγνωστο


Ε1401
Άγνωστο


Ε1402
Άγνωστο


Ε1403
Άγνωστο


Ε1404
Άγνωστο


Ε1405
Άγνωστο


Ε141
Ύποπτο


Ε1410
Άγνωστο


Ε1411
Άγνωστο


Ε1412
Άγνωστο


Ε1413
Άγνωστο


Ε1414
Άγνωστο


Ε142
Καρκινογόνο


Ε1420
Άγνωστο


Ε1421
Άγνωστο


Ε1422
Άγνωστο


Ε1423
Άγνωστο


Ε143
Άγνωστο


Ε1430
Άγνωστο


Ε1440
Άγνωστο


Ε1441
Άγνωστο


Ε1442
Άγνωστο


Ε1443
Άγνωστο


Ε1450
Άγνωστο


Ε1451
Άγνωστο


Ε1452
Άγνωστο


Ε1501
Άγνωστο


Ε1502
Άγνωστο


Ε1503
Άγνωστο


Ε1504
Άγνωστο


Ε1505
Άγνωστο


Ε150a
Ύποπτο


Ε150b
Ύποπτο


Ε150c
Ύποπτο


Ε150d
Πεπτικές Διαταραχές


Ε151
Επικίνδυνο


Ε1510
Άγνωστο


Ε1516
Άγνωστο


Ε1517
Άγνωστο


Ε1518
Άγνωστο


Ε1519
Άγνωστο


Ε152
Πολύ Επικίνδυνο


Ε1520
Άγνωστο


Ε1521
Άγνωστο


Ε1525
Άγνωστο


Ε153
Ύποπτο


Ε154
Επικίνδυνο


Ε155
Άγνωστο


Ε160a
Ύποπτο


Ε160b
Ύποπτο


Ε160c
Ύποπτο


Ε160d
Άγνωστο


Ε160e
Άγνωστο


Ε160f
Άγνωστο


Ε161a
Άγνωστο


Ε161b
Άγνωστο


Ε161c
Άγνωστο


Ε161d
Άγνωστο


Ε161e
Άγνωστο


Ε161f
Άγνωστο


Ε161g
Άγνωστο


Ε161h
Άγνωστο


Ε161i
Άγνωστο


Ε161j
Άγνωστο


Ε162
Άγνωστο


Ε163
Ακίνδυνο


Ε164
Άγνωστο


Ε170
Ακίνδυνο


Ε171
Ύποπτο


Ε172
Άγνωστο


Ε173
Ύποπτο


Ε174
Ακίνδυνο


Ε175
Ακίνδυνο


Ε180
Ύποπτο


Ε181
Πολύ Επικίνδυνο


Ε182
Άγνωστο


Ε200
Ακίνδυνο


Ε201
Ακίνδυνο


Ε202
Ύποπτο


Ε203
Ακίνδυνο


Ε209
Άγνωστο


Ε210
Καρκινογόνο


Ε211
Καρκινογόνο


Ε212
Καρκινογόνο


Ε213
Καρκινογόνο


Ε214
Καρκινογόνο


Ε215
Καρκινογόνο


Ε216
Καρκινογόνο


Ε217
Καρκινογόνο


Ε218
Επικίνδυνο


Ε219
Επικίνδυνο


Ε220
Πεπτικές Διαταραχές


Ε221
Πεπτικές Διαταραχές


Ε222
Πεπτικές Διαταραχές


Ε223
Πεπτικές Διαταραχές


Ε224
Πεπτικές Διαταραχές


Ε225
Άγνωστο


Ε226
Πεπτικές Διαταραχές


Ε227
Πεπτικές Διαταραχές


Ε228
Πεπτικές Διαταραχές


Ε230
Δερματικές Διαταραχές


Ε231
Δερματικές Διαταραχές


Ε232
Δερματικές Διαταραχές


Ε233
Δερματικές Διαταραχές


Ε234
Άγνωστο


Ε235
Άγνωστο


Ε236
Ακίνδυνο


Ε237
Ακίνδυνο


Ε238
Ακίνδυνο


Ε239
Καρκινογόνο


Ε240
Ύποπτο


Ε241
Άγνωστο


Ε242
Άγνωστο


Ε249
Καρκινογόνο


Ε250
Καρκινογόνο


Ε251
Καρκινογόνο


Ε252
Καρκινογόνο


Ε260
Ακίνδυνο


Ε261
Ακίνδυνο


Ε262
Ύποπτο


Ε263
Ακίνδυνο


Ε264
Άγνωστο


Ε265
Άγνωστο


Ε266
Άγνωστο


Ε270
Ακίνδυνο


Ε280
Ακίνδυνο


Ε281
Ακίνδυνο


Ε282
Ύποπτο


Ε283
Άγνωστο


Ε284
Άγνωστο


Ε285
Άγνωστο


Ε290
Άγνωστο


Ε296
Άγνωστο


Ε297
Άγνωστο


Ε300
Ακίνδυνο


Ε301
Ακίνδυνο


Ε302
Ακίνδυνο


Ε303
Ακίνδυνο


Ε304
Ακίνδυνο


Ε305
Ακίνδυνο


Ε306
Πεπτικές Διαταραχές


Ε307
Πεπτικές Διαταραχές


Ε308
Πεπτικές Διαταραχές


Ε309
Πεπτικές Διαταραχές


Ε310
Επικίνδυνο


Ε311
Δερματικές Διαταραχές


Ε312
Δερματικές Διαταραχές


Ε313
Άγνωστο


Ε314
Άγνωστο


Ε315
Άγνωστο


Ε316
Άγνωστο


Ε317
Άγνωστο


Ε318
Άγνωστο


Ε319
Άγνωστο


Ε320
Πολύ Επικίνδυνο


Ε321
Πολύ Επικίνδυνο


Ε322
Ακίνδυνο


Ε323
Άγνωστο


Ε324
Άγνωστο


Ε325
Ακίνδυνο


Ε326
Ακίνδυνο


Ε327
Ακίνδυνο


Ε328
Άγνωστο


Ε329
Άγνωστο


Ε330
Καρκινογόνο


Ε331
Ακίνδυνο


Ε332
Ακίνδυνο


Ε333
Ακίνδυνο


Ε334
Ακίνδυνο


Ε335
Ακίνδυνο


Ε336
Ακίνδυνο


Ε337
Ακίνδυνο


Ε338
Πεπτικές Διαταραχές


Ε339
Πεπτικές Διαταραχές


Ε340
Πεπτικές Διαταραχές


Ε341
Πεπτικές Διαταραχές


Ε342
Άγνωστο


Ε343
Άγνωστο


Ε344
Άγνωστο


Ε345
Άγνωστο


Ε349
Άγνωστο


Ε350
Άγνωστο


Ε351
Άγνωστο


Ε352
Άγνωστο


Ε353
Άγνωστο


Ε354
Άγνωστο


Ε355
Άγνωστο


Ε356
Άγνωστο


Ε357
Άγνωστο


Ε359
Άγνωστο


Ε363
Άγνωστο


Ε365
Άγνωστο


Ε366
Άγνωστο


Ε367
Άγνωστο


Ε368
Άγνωστο


Ε370
Άγνωστο


Ε375
Άγνωστο


Ε380
Άγνωστο


Ε381
Άγνωστο


Ε383
Άγνωστο


Ε384
Άγνωστο


Ε385
Ύποπτο


Ε386
Άγνωστο


Ε387
Άγνωστο


Ε388
Άγνωστο


Ε389
Άγνωστο


Ε390
Άγνωστο


Ε391
Άγνωστο


Ε392
Άγνωστο


Ε399
Άγνωστο


Ε400
Ακίνδυνο


Ε401
Ακίνδυνο


Ε402
Ακίνδυνο


Ε403
Ακίνδυνο


Ε404
Ακίνδυνο


Ε405
Ακίνδυνο


Ε406
Ακίνδυνο


Ε407
Πεπτικές Διαταραχές


Ε407a
Άγνωστο


Ε408
Ακίνδυνο


Ε409
Άγνωστο


Ε410
Ακίνδυνο


Ε411
Ακίνδυνο


Ε412
Πολύ Επικίνδυνο


Ε413
Δερματικές Διαταραχές


Ε414
Πεπτικές Διαταραχές


Ε415
Άγνωστο


Ε416
Άγνωστο


Ε417
Άγνωστο


Ε418
Άγνωστο


Ε419
Άγνωστο


Ε420
Ύποπτο


Ε421
Ακίνδυνο


Ε422
Ακίνδυνο


Ε424
Άγνωστο


Ε425
Άγνωστο


Ε426
Άγνωστο


Ε427
Άγνωστο


Ε429
Άγνωστο


Ε430
Άγνωστο


Ε431
Άγνωστο


Ε432
Άγνωστο


Ε433
Άγνωστο


Ε434
Άγνωστο


Ε435
Άγνωστο


Ε436
Άγνωστο


Ε440
Πεπτικές Διαταραχές


Ε441
Άγνωστο


Ε442
Άγνωστο


Ε443
Άγνωστο


Ε444
Άγνωστο


Ε445
Άγνωστο


Ε446
Άγνωστο


Ε450
Πεπτικές Διαταραχές


Ε451
Πεπτικές Διαταραχές


Ε452
Πεπτικές Διαταραχές


Ε459
Πεπτικές Διαταραχές


Ε460
Πεπτικές Διαταραχές


Ε461
Πεπτικές Διαταραχές


Ε462
Πεπτικές Διαταραχές


Ε463
Πεπτικές Διαταραχές


Ε464
Πεπτικές Διαταραχές


Ε465
Πεπτικές Διαταραχές


Ε466
Πεπτικές Διαταραχές


Ε467
Άγνωστο


Ε468
Άγνωστο


Ε469
Άγνωστο


Ε470a
Άγνωστο


Ε470b
Άγνωστο


Ε471
Ακίνδυνο


Ε472
Ακίνδυνο


Ε472a
Άγνωστο


Ε472b
Ύποπτο


Ε472c
Άγνωστο


Ε472d
Άγνωστο


Ε472e
Άγνωστο


Ε472f
Άγνωστο


Ε472g
Άγνωστο


Ε473
Ακίνδυνο


Ε474
Ακίνδυνο


Ε475
Ακίνδυνο


Ε476
Άγνωστο


Ε477
Ύποπτο


Ε478
Άγνωστο


Ε479b
Άγνωστο


Ε480
Ακίνδυνο


Ε481
Άγνωστο


Ε482
Άγνωστο


Ε483
Άγνωστο


Ε484
Άγνωστο


Ε485
Άγνωστο


Ε486
Άγνωστο


Ε487
Άγνωστο


Ε488
Άγνωστο


Ε489
Άγνωστο


Ε490
Άγνωστο


Ε491
Άγνωστο


Ε492
Άγνωστο


Ε493
Άγνωστο


Ε494
Άγνωστο


Ε495
Άγνωστο


Ε496
Άγνωστο


Ε497
Άγνωστο


Ε498
Άγνωστο


Ε499
Άγνωστο


Ε500
Άγνωστο


Ε501
Άγνωστο


Ε503
Ύποπτο


Ε504
Άγνωστο


Ε505
Άγνωστο


Ε507
Άγνωστο


Ε508
Άγνωστο


Ε509
Άγνωστο


Ε510
Άγνωστο


Ε511
Άγνωστο


Ε512
Άγνωστο


Ε513
Ύποπτο


Ε514
Άγνωστο


Ε515
Άγνωστο


Ε516
Άγνωστο


Ε517
Άγνωστο


Ε518
Άγνωστο


Ε519
Άγνωστο


Ε520
Άγνωστο


Ε521
Άγνωστο


Ε522
Άγνωστο


Ε523
Άγνωστο


Ε524
Άγνωστο


Ε525
Άγνωστο


Ε526
Άγνωστο


Ε527
Άγνωστο


Ε528
Άγνωστο


Ε529
Άγνωστο


Ε530
Άγνωστο


Ε535
Άγνωστο


Ε536
Άγνωστο


Ε537
Άγνωστο


Ε538
Άγνωστο


Ε539
Άγνωστο


Ε540
Άγνωστο


Ε541
Πολύ Επικίνδυνο


Ε542
Άγνωστο


Ε543
Άγνωστο


Ε544
Πολύ Επικίνδυνο


Ε545
Άγνωστο


Ε546
Άγνωστο


Ε550
Άγνωστο


Ε551
Άγνωστο


Ε552
Άγνωστο


Ε553a
Άγνωστο


Ε553b
Άγνωστο


Ε554
Άγνωστο


Ε555
Άγνωστο


Ε556
Άγνωστο


Ε557
Άγνωστο


Ε558
Άγνωστο


Ε559
Άγνωστο


Ε560
Άγνωστο


Ε561
Άγνωστο


Ε562
Άγνωστο


Ε563
Άγνωστο


Ε565
Άγνωστο


Ε566
Άγνωστο


Ε570
Άγνωστο


Ε571
Άγνωστο


Ε572
Άγνωστο


Ε573
Άγνωστο


Ε574
Άγνωστο


Ε575
Άγνωστο


Ε576
Άγνωστο


Ε577
Άγνωστο


Ε578
Άγνωστο


Ε579
Άγνωστο


Ε580
Άγνωστο


Ε585
Άγνωστο


Ε586
Άγνωστο


Ε598
Άγνωστο


Ε599
Άγνωστο


Ε620
Άγνωστο


Ε621
Πολύ Επικίνδυνο


Ε622
Άγνωστο


Ε623
Άγνωστο


Ε624
Άγνωστο


Ε625
Άγνωστο


Ε626
Άγνωστο


Ε627
Επικίνδυνο


Ε628
Άγνωστο


Ε629
Άγνωστο


Ε630
Άγνωστο


Ε631
Επικίνδυνο


Ε632
Άγνωστο


Ε633
Άγνωστο


Ε634
Άγνωστο


Ε635
Επικίνδυνο


Ε636
Άγνωστο


Ε637
Άγνωστο


Ε640
Άγνωστο


Ε650
Άγνωστο


Ε701
Άγνωστο


Ε702
Άγνωστο


Ε703
Άγνωστο


Ε704
Άγνωστο


Ε705
Άγνωστο


Ε706
Άγνωστο


Ε707
Άγνωστο


Ε708
Άγνωστο


Ε710
Άγνωστο


Ε711
Άγνωστο


Ε712
Άγνωστο


Ε713
Άγνωστο


Ε714
Άγνωστο


Ε715
Άγνωστο


Ε716
Άγνωστο


Ε717
Άγνωστο


Ε900
Άγνωστο


Ε901
Άγνωστο


Ε902
Άγνωστο


Ε903
Άγνωστο


Ε904
Άγνωστο


Ε905
Ύποπτο


Ε905a
Άγνωστο


Ε905b
Άγνωστο


Ε905c
Άγνωστο


Ε906
Άγνωστο


Ε907
Άγνωστο


Ε908
Άγνωστο


Ε909
Άγνωστο


Ε910
Άγνωστο


Ε911
Άγνωστο


Ε912
Άγνωστο


Ε913
Άγνωστο


Ε914
Άγνωστο


Ε915
Άγνωστο


Ε916
Άγνωστο


Ε917
Άγνωστο


Ε918
Άγνωστο


Ε919
Άγνωστο


Ε920
Άγνωστο


Ε921
Άγνωστο


Ε922
Άγνωστο


Ε923
Άγνωστο


Ε924
Άγνωστο


Ε924b
Άγνωστο


Ε925
Ύποπτο


Ε926
Ύποπτο


Ε927a
Άγνωστο


Ε927b
Άγνωστο


Ε928
Άγνωστο


Ε929
Άγνωστο


Ε930
Άγνωστο


Ε931
Άγνωστο


Ε932
Άγνωστο


Ε938
Άγνωστο


Ε939
Άγνωστο


Ε940
Άγνωστο


Ε941
Άγνωστο


Ε942
Άγνωστο


Ε943a
Άγνωστο


Ε943b
Άγνωστο


Ε944
Άγνωστο


Ε945
Άγνωστο


Ε946
Άγνωστο


Ε948
Άγνωστο


Ε949
Άγνωστο


Ε950
Καρκινογόνο


Ε951
Καρκινογόνο


Ε952
Καρκινογόνο


Ε953
Άγνωστο


Ε954
Καρκινογόνο


Ε955
Άγνωστο


Ε956
Άγνωστο


Ε957
Άγνωστο


Ε958
Άγνωστο


Ε959
Άγνωστο


Ε960
Άγνωστο


Ε961
Άγνωστο


Ε962
Καρκινογόνο


Ε965
Άγνωστο


Ε966
Άγνωστο


Ε967
Άγνωστο


Ε968
Άγνωστο


Ε999
Άγνωστο

Σοφά Λόγια
Χίλων
Χρόνου Φείδου.
Μην σπαταλάς τον χρόνο σου.
Ζώδια
Λέων
Ατάκα μετά το σεξ :
Καλά ε; Δεν παίζομαι...
Τεκμήριον
Τι είναι μύθος
Ανέκδοτο
Τσάκ Νόρρις
Μόνο ο Τσάκ Νόρρις ξέρει το όνομα του άγνωστου στρατιώτη.